ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย
อบต.สีชมพู

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำปี 2560

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ประจำปี 2559

:: กิจกรรม ::
รูปภาพกิจกรรม
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี 2560 องค์..
รูปภาพกิจกรรม
โครงการจัดกิจกรรมพิธีถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ..
รูปภาพกิจกรรม
โครงการกำจัดขยะ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และป้องกันโรค ..
รูปภาพกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ ส..
รูปภาพกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ ส..
รูปภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสีชมพู สีชมพูเ..
รูปภาพกิจกรรม
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบ 2560 องค์การ..
รูปภาพกิจกรรม
โครงการแสดงความอาลัยและสำนึกในมหากรุณาธิคุณของ ..
รูปภาพกิจกรรม
โครงการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ..
รูปภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มป..
รูปภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสีชมพูเกมส์ ครั้..
รูปภาพกิจกรรม
โครงการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2559

:: หนังสือราชการ จากกรมปกครองท้องถิ่น::
:: หนังสือราชการ จากท้องถิ่นจังหวัด ::
อบต.สีชมพู
คู่มือประชาชน
ตลาดแรงงาน
มุมอาเซียน
ราคาสินค้าเกษตรกร
รัฐบาลเพื่อประชาชน
 
กรมอุตุนิยมวิยา
ลิ้งค์น่าสนใจ
 
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์